Executives

As of April 1, 2022
Representative Director,President Kuniyuki Watanabe
Director
Senior Managing Executive Officer
Katsuji Hanya
Shoichi Yamamichi
Director Koichi Yuikawa
Hiroyuki Ueshima
Director
Audit & Supervisory
Commitee Member
Manabu Izuno
Shozo Hirata
Kazuhiko Yokoyama
Senior Managing Executive Officer Toshimasa Yamane
Managing Executive Officer Hideaki Matsuya
Koji Kobayashi
Takeshi Abe
Kazuo Hirai
Mitsuhiko Kasuya
Executive Officer Yasushi Ishii
Toru Matsumoto
Hideaki Sato
Tsutomu Hitokoto
Makoto Ikeda
Ryosuke Watanabe
Masahiro Ikuta
Takashi Shimohara
Yohei Shinoda

※ Outside Director