KASAI

  • Japanese
  • Chinese

Text Size

  • M
  • L

Executives

※ As of 1 Apr. 2017
Chairman & CEO Kuniyuki Watanabe
President & COO Koji Hori
Director & Senior Managing Executive Officer Masaki Sugisawa
Katsuji Hanya
Itaru Nishikawa
Director Masaya Ikemoto
Director
Audit & Supervisory
Commitee Member
Yoshihiro Kubo
Shozo Hirata
Shinya Watanabe
Senior Managing Executive Officer Tsutomu Nishikawa
Managing Executive Officer Hideaki Matsuya
Shoji Kiuchi
Hiroyuki Ono
Shoichi Yamamichi
Kazunori Tomimatsu
Kazuo Hirai
Executive Officer Kiyoshi Takenouchi
Takashi Terada
Makoto Tamuraya
Hideaki Sato
Yasushi Ishii
Koji Kobayashi
Shunji Yokoyama
Takehiro Kishimoto
Koki Matsumoto
Masaru Tamura
Masashi Miyasaka
Yoshiki Muto
Shinji Yamagishi
Ryota Arai
Masanori Mizobe
Koji Shimonomura
Takeshi Abe
Toshimasa Yamane
Executive Expert Leader Shigekuni Hiramatsu
Takeshi Nogami
Tetsuyuki Ota

※ Outside Director

Page Top