KASAI

  • Japanese
  • Chinese

Text Size

  • M
  • L

Executives

As of 22 Jun. 2018
Chairman & CEO Kuniyuki Watanabe
President & COO Koji Hori
Director & Senior Managing Executive Officer Masaki Sugisawa
Katsuji Hanya
Itaru Nishikawa
Director Hiroyuki Ueshima
Director
Audit & Supervisory
Commitee Member
Manabu Izuno
Shozo Hirata
Kazuhiko Yokoyama
Senior Managing Executive Officer Shoichi Yamamichi
Yoshihiro Kuroi
Managing Executive Officer Hideaki Matsuya
Shoji Kiuchi
Hiroyuki Ono
Kazunori Tomimatsu
Kazuo Hirai
Koji Kobayashi
Toshimasa Yamane
Executive Officer Kiyoshi Takenouchi
Takashi Terada
Makoto Tamuraya
Hideaki Sato
Yasushi Ishii
Shunji Yokoyama
Takehiro Kishimoto
Koki Matsumoto
Masaru Tamura
Masashi Miyasaka
Shinji Yamagishi
Ryota Arai
Koji Shimonomura
Takeshi Abe
Koichi Shimizu

※ Outside Director

Page Top